Deze pagina: Afbeeldingen Printversie van deze pagina printversie

vervolgartikel in Bijbel & Wetenschap
drs. H.R. Murris

Op 't spoor van de oorsprong

De Degeneratietheorie en de Basistypenbiologie

 

 

Fig. 1: Interpretatiewijze van objectieve gegevens binnen een bestaande theorie of hypothese (naar Junker en Scherer, 1986)

 

Fig. 2: Dezelfde objectieve gegevens kunnen zo (zie fig. 1) in verschillende theorieen betreffende de oorsprong worden geinterpreteerd. De taxonomie is de naamgevingskunde (naar Junker en Scherer, 1986)

 

Fig. 3: Voorstelling van de Baramins (geschapen arche- of basistypen) van de Mens en de Paardachtigen (volgens F.L. Marsh, 1947).

 

Fig. 4: Bij de basistypenbiologie gaat het onder meer om de vraag welke groepen organismen tot de oorspronkelijk geschapen eenheden kunnen worden gerekend.

 

Fig. 5: Voorbeeld van een cladogram in de moleculaire biologie. De aminozuur- samenstelling en volgorde van Alfa-hemoglobine binnen de Vogels laat de nauwere verwantschap zien binnen de Eendachtigen als basistype (enige voorbeelden van boven naar beneden: Anser: gans; Cygnus: zwaan; Anas: eend; Struthio:struisvogel; Gallus: kip; Sturnus: merel).

 

Fig. 6: Het verband tussen de verschillende type-namen volgens P.M. Scheele. Geheel links met de meeste oorspronkelijke genen en de meeste variatie op het moment van de schepping: het oertype. Dit is op 100 gesteld. In de loop van de tijd (van links naar rechts) neemt de variatie af en ontwikkelen zich verschillende moedertypen etc. Onderlinge kruisingen van nazaten van moedertypen zouden het hoofdtype, genetisch het dichtst bij het oertype komend, terug kunnen brengen (a.w.p. 180).

© 2001 - 2022 CMS: 123CMS.nl,  datum laatste wijziging: 5-7-2004 °